Home » Thư viện » Hình ảnh » Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines lần thứ 2

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines lần thứ 2

Tổng quan giới thiệu sản phẩm Sungjin dịp triễn lãm tại Philippines

Vừa qua tại Philippines công ty Sungjin Hàn Quốc đã có dịp giới thiệu sản phẩm tại triễn lãm vào ngày 5/1/2018 – 10/1/2018. Các hình ảnh được bên Sungjin cung cấp tới Kikentech để quảng bá thêm thương hiệu và cho quý khách hàng tại Việt Nam một cái nhìn tổng quang về các dòng máy móc kho lạnh cao cấp Sungjin.

Đây là lần thứ 2 Sungjin tổ chức triễn lãm giới thiệu sản phẩm tại đất nước này. Đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á, thị trường Philippines là thị trường lạnh công nghiệp hoạt động mạnh mẽ. So với thị trường Việt Nam thì rộng lớn và có nền tảng lâu đời hơn. Công ty Sungjin có chi nhánh tại Phippines và đã bán thị trường đất nước này từ 2016.

Tại Việt Nam, công ty Kikentech hân hạnh là đơn vị phân phối độc quyền các máy móc kho lạnh công nghiệp của Sungjin. Vượt qua tất cả các nhà thầu lắp đặt kho lạnh khác trong nước, Kikentech được lựa chọn và gửi gắm trọng trách phát triển ngành lạnh công nghiệp nước nhà đi lên cùng với các sản phẩm cao cấp giá rẻ hãng Sungjin.

Các sản phẩm Kikentech cung cấp lắp đặt kho lạnh tại thị trường như cụm dàn lạnh công nghiệp, cụm máy nén dàn ngưng, hệ thống chiller điều hòa trung tâm…

Xem thêm Ngày cuối giới thiệu sản phẩm Sungjin tại triễn lãm Expo 2017

Hình ảnh triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Triễn lãm giới thiệu sản phẩm Sungjin tại Philippines thành công tốt đẹp. Hình ảnh cụm máy nén dàn ngưng, dàn lạnh công nghiệp Sungjin Hàn Quốc ở triễn lãm

Xem tiếp Giới thiệu hình ảnh các sản phẩm Sungjin tại kho chuẩn bị về Việt Nam