Home » Tin tức » [Full] Mẫu hợp đồng thi công lắp đặt kho lạnh đúng quy cách nhất

[Full] Mẫu hợp đồng thi công lắp đặt kho lạnh đúng quy cách nhất

Mẫu hợp đồng lắp đặt kho lạnh đúng quy cách nhất

Hợp đồng thi công lắp đặt dự án kho lạnh là yếu tố đầu tiên để đánh giá về năng lực của nhà thầu. Sự chặt chẽ trong hợp đồng để 2 bên thoải mái tin tưởng trong quá trình thi công và bàn giao. Ràng buộc rõ ràng theo các điều khoản trong pháp luật quy định mang đến sự tin tưởng tuyệt đối cho khách hàng.

Để quý vị tiết kiệm thời gian tìm hiểu, tra cứu, soạn thảo hợp đồng lắp đặt kho lạnh. KIKENTECH xin gửi đến quý vị “Mẫu hợp đồng thi công lắp đặt kho lạnh” đúng tiêu chuẩn và phù hợp pháp luật.

Xem thêm: Thực hư câu chuyện hỗ trợ vốn thiết kế kho lạnh dịp cuối năm.

Mẫu hợp đồng thi công lắp đặt kho lạnh đúng quy cách nhất. Mẫu hợp đồng báo giá kho lạnh. Hợp đồng kho lạnh, hợp đồng làm kho lạnh chi tiết

Công ty Kikentech là nhà thầu lắp đặt kho lạnh lớn uy tín khắp Việt Nam. Hợp đồng kho lạnh, hợp đồng lắp đặt kho lạnh quý vị sẽ được gửi bản chính xác qua email. Dưới đây là một bản mô phỏng của công ty chúng tôi.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự­ do – Hạnh phúc

———-o0o———

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số:  …/2016/KKT-06

– Căn cứ vào Luật dân sự của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 33/2005/QH11 được  thông qua ngày 14/06/2005;

– Căn cứ vào Luật thương mại của Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 36/2005/QH11 thông qua ngày 14/06/2006 và có hiệu lực thi hành từ  ngày 01/01/2006;

– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp của Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

– Căn cứ vào nhu cầu và khả năng  của hai bên.

Hôm nay, ngày …. tháng…. năm …. tại Công ty CP Thương Mại & Công Nghệ Kikentech. Chúng tôi đại diện cho các bên ký kết hợp đồng lắp đặt kho lạnh, gồm có:

BÊN MUA (BÊN A): ……………………………………………………………………………………..

Người đại diện: ………………………………………………………… Chức vụ: ……………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………

Mã số thuế : ……………………………..

Điện thoại: ………………………………….

BÊN BÁN (BÊN B): CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI & CÔNG NGHỆ KIKENTECH

Người đại diện: …………………………………………………….. Chức vụ: ……………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………….

Mã số thuế: ………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………………   

Sau khi thỏa thuận hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán thiết bị với các điều khoản như sau:

Điều 1: Nội dung Công việc và Giá trị Hợp đồng kho lạnh

Bên B cung cấp cho bên A các hạng mục hệ thống kho lạnh với nội dung như sau:

 

STT

 

NỘI DUNG

SỐ LƯỢNG  ĐƠN VỊ  ĐƠN GIÁ  THÀNH TIỀN
……. Cung cấp và lắp đặt kho lạnh có thể tích……. ……………       Kho …………. ……………………
TỔNG ……………………
THUẾ VAT 10% …………………….
TỔNG CỘNG …………………….
Bằng chữ: ……………………………………………………………

Ghi chú:

– Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%.

– Chỉ bao gồm các phần việc được miêu tả trên. Không bao gồm các phần việc nào khác như:  phần xây dựng con lươn nền kho, điện nguồn được cấp tới tủ điều khiển, xây dựng bệ máy…

Điều 2: Chất lượng hàng hóa, Yêu cầu kỹ thuật và thời hạn bảo hành.

– Chất lượng hàng hóa đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu của Bên A.

– Hàng hóa được bảo hành trong thời hạn 12 tháng kể từ thời điểm bàn giao và nghiệm thu vận hành kho lạnh giữa hai bên. Bên B có nghĩa vụ chuyển giao toàn bộ hồ sơ giấy tờ (hóa đơn GTGT, giấy tờ bảo hành, tài liệu kỹ thuật…và các chứng từ liên quan cho Bên A.

Điều 3: Thời hạn và phương thức giao hàng.

Thời hạn giao hàng: Hàng hóa sẽ được giao trong vòng 10 ngày sau khi Bên A thông báo thời gian nhập hàng.

– Thời gian thi công 2 – 3 ngày.

– Địa điểm giao hàng: ……………………………………………………………………

– Nếu có thay đổi địa chỉ giao hàng, Bên A sẽ gửi trước văn bản thông báo cho Bên B trước 01 ngày làm việc.

– Bốc xếp và vận chuyển hàng hóa: Bên B có nghĩa vụ bốc xếp và vận chuyển hàng hóa vào kho của bên A. Mọi chi phí bốc xếp và vận chuyển do bên B chịu.

Điều 4: Phương thức thanh toán và bảo hành

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Hình thức thanh toán: Thanh toán làm 3 đợt:

– Đợt 1: Khách hàng đặt cọc trước ………..% giá trị hợp đồng ngay sau khi ký hợp đồng kho lạnh.

– Đợt 2: Thanh toán ……….% sau khi bên B bàn giao thiết bị vật tư và lắp đặt cho bên A.

– Đợt 3: Thanh toán ……% giá trị còn lại của hợp đồng sau khi Bên B hoàn thành việc lắp đặt và bên A chạy thử sau 3 ngày.

Điều 5Trách nhiệm của hai bên

Trách nhiệm của bên A:

– Thanh toán đầy đủ theo thỏa thuận trong hợp đồng lắp đặt kho lạnh.

– Cùng bên B giao nhận thiết bị, hỗ trợ Bên B lắp đặt thiết bị tại địa điểm bàn giao.

Trách nhiệm của Bên B:

– Bàn giao thiết bị, sản phẩm cho Bên A đúng chỉ tiêu kỹ thuật, chất lượng hàng hóa. Thời gian bàn giao đúng như cam kết mà hai bên đã thống nhất.

– Lắp đặt và vận hành hoạt động tốt. Hướng dẫn Bên A cách sử dụng và vận hành máy móc thiết bị, cung cấp tài liệu kỹ thuật.

– Đến bảo hành và sửa chữa thiết bị, sản phẩm trong vòng 4 giờ kể từ khi bên A thông báo hệ thống gặp sự cố .

Điều 6: Các trường hợp miễn trách nhiệm.

Bên vi phạm hợp đồng lắp đặt kho lạnh sẽ được miễn trách nhiệm trong trường hợp sau đây:

–  Sự kiện bất khả kháng như: Hoả hoạn, thiên tai, chiến tranh, khủng bố. Sự can thiệp của các cơ quan quân sự, an ninh.

Điều khoản này cũng được áp dụng trong trường hợp có sự thay đổi trong pháp luật điều chỉnh trực tiếp hoặc gián tiếp tới việc thực hiện hợp đồng kho lạnh này khiến cho việc ký kết hợp đồng này của một hoặc và các bên trở thành vụ hiệu.

–  Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia.

Điều 7:  Sửa đổi, Bổ sung Hợp đồng lắp đặt kho lạnh

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu phát sinh các vấn đề liên quan mà các vấn đề đó không được quy định tại các Điều khoản của Hợp đồng này. Các Bên có thể thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng một hoặc các bản Phụ lục hợp đồng khác. Mọi sửa đổi, bổ sung phải được các bên thỏa thuận và đồng ý bằng văn bản. Tất nhiên không được trái với quy định của pháp luật.

Điều 8: Giải quyết tranh chấp.

  • Nếu Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng kho lạnh thì phải thông báo cho bên A trước 25 ngày. Ngoài ra phải trả lại cho Bên A số tiền đặt cọc mà bên A đã trả trước. Đồng thời bên B phải chịu đền bù cho bên A khoản tiền bằng số tiền Bên A đã đặt cọc.
  • Nếu Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải thông báo cho bên B trước 25 ngày và không được hoàn lại số tiền đã đặt cọc.
  • Cả hai Bên cùng nhau cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản quy định trong Hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu xảy ra tranh chấp. Các Bên sẽ tự thỏa thuận với nhau để giải quyết trên cơ sở hòa giải và thương lượng, tôn trọng quyền và nghĩa vụ hợp pháp của mỗi Bên. Nếu vẫn không giải quyết để được tranh chấp thì có thể yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Điều 9: Hiệu lực của Hợp đồng kho lạnh

Hiệu lực này có giá trị kể từ ngày ký hợp đồng lắp đặt kho lạnh và kết thúc khi các bên hoàn thành hết các nghĩa vụ trong Hợp đồng hoặc do sự thỏa thuận của các bên.

Hợp đồng kho lạnh này được lập bằng tiếng Việt gồm 09 (chín) điều, được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có nội dung và giá trị pháp lý như nhau.

 

         ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

     Giám Đốc                                                                                          Giám Đốc

        (Ký tên & đóng dấu)                                                                             (Ký tên & đóng dấu)

 

Hợp đồng lắp đặt kho lạnh chi tiết chính xác do công ty Kikentech biên soạn. Hợp đồng báo giá kho lạnh. Hợp đồng kho lạnh, hợp đồng làm kho lạnh chi tiết

Lắp đặt kho lạnh uy tín chuyên nghiệp cùng Kikentech

Kikentech là đơn vị chuyên lắp đặt kho lạnh được mọi người đánh giá là uy tín nhất Việt Nam. Trên đây là bản hợp đồng kho lạnh chúng tôi thường soạn thảo để ký kết các dự án lắp kho lạnh. Quý vị có thể tham thảo thêm để nắm rõ quy trình làm việc của chúng tôi.

Xem tiếp: Ngành nông nghiệp cấp thiết lắp đặt kho lạnh bảo quản nông sản.

Ngoài lắp đặt kho lạnh chúng tôi còn độc quyền phân phối sản phẩm Sungjin Hàn Quốc. Quý vị có thể mua cụm máy nén dàn ngưng, cụm dàn lạnh công nghiệp với giá xuất xưởng rất rẻ. Ngoài ra có thể đặt làm đại lý phân phối sản phẩm nếu muốn. Chi tiết quý vị liên hệ theo 0944.899.886 để được báo giá lắp đặt kho lạnh hay giá sản phẩm chi tiết nhất.